فرهنگ معاشرت
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق و جمع آوری و تالیف فرهنگ برخورد در امور مختلف مانند فرهنگ عزا و عروشی و مهمانی و ....که مجموعه ای برگرفته از فرهنگ دینی و آداب و رسوم عقلانی جوامع است. برخورد و انتقاد از فرهنگهای منفی در این زمینه ها و تقویت فرهنگ صحیح در رفتار مردم است.