سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی  
روحانی مستقر  
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
ستاد آزادگان  
مسئولیت گزینش  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای شهر قیامدشت  
عضو  
 
 
اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد گرمسار  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامشر  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قيامدشت  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبائی  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه علمی كار بردی دخانیات  
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور اسلامشهر  
مدرس 
 
 
-معارف اسلامی 
تدریس 
آموزش و پرورش  
مدرس 
 
 
دینی و پرورشی 
تدریس 
مجتمع سفیران هدایت 
مدرس 
 
 
ادبیات فارسی